Založ si blog

Životné poistenie – 7 omylov

Životné poistenie má dnes už väčšina ľudí, no málokto má uzavretý produkt, ktorý bude dostatočne  spĺňať svoju funkciu v čase choroby či úrazu. Tento produkt si uzatvárame za účelom ochrany pred finančnou škodou (stratou príjmu alebo liečebnými nákladmi), ktorú môže spôsobiť pre poisteného a jeho rodinu:  choroba, úraz, invalidita,  prípadne to najhoršie.  V tomto článku som sa rozhodol poukázať na najčastejšie omyly, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri uzatvorení tejto poistky, či už z vlastnej nevedomosti alebo aj vplyvom zlej rady sprostredkovateľa tohto produktu.  A je úplne jedno či pôjdete po radu na pobočku poisťovne, banky, ku poistnému agentovi konkrétnej poisťovne  (v týchto menovaných samozrejme nezávislú radu nečakajte lebo robia len pre 1 poisťovňu), poisťovaciemu maklérovi, ktorý spolupracuje s viacerými poisťovaniami alebo aj ku finančnému sprostredkovateľovi, ktorých je na Slovensku vďaka MLM v tomto odbore veľa, no pomerne málo skutočne kvalitných a poctivých zároveň.

Poďme sa teda pozrieť na najčastejšie omyly ľudí aj „profesionálnych“  sprostredkovateľov tohto produktu, s ktorými som sa počas mojej praxe stretol:

1. Omyl – poistenie je dobré, ak je so sporením. Tento omyl je asi najviac zodpovedný za zlé meno tohto produktu. Bohužiaľ nestretol som sa len so sprostredkovateľmi , či pobočkou poisťovne, ktorá nasilu vnucovala klientovi sporenie ku poisteniu. No často sa stretávam aj zo strany klientov, ktorí chcú za každú cenu v poistke aj sporiť. Podľa názoru: „keď sa mi nič nestane, tak nech aspoň niečo dostanem naspäť pri skončení zmluvy“. Potom sa v praxi stretávam s produktmi, kde sú dospelí ľudia poistený napr. za 25 € mesačne, no narovinu povedané tá poistka nestojí za nič a to sporenie je väčšinou drahé a menej výhodné ako sporiaci účet či termínovaný vklad v banke, kde máte peniaze kedykoľvek k dispozícii a neplatíte za sporenie žiadne poplatky. Občas takého sporenie môže byť výhodné, ale určite nie na kratšiu dobu ako 15 – 20 rokov. Jednoducho povedané poistenie je od slova poistiť a preto sa cez neho v prvom rade zabezpečte a na sporenie či investovanie hľadajte iné produkty ako tie, ktoré majú v názve slovo poistenie. Na sporenie a najmä krátkodobé (čím myslím menej ako 10 -15 rokov) je to príliš drahý produkt .

2. Omyl – idem šetriť, poistím sa len na 10 rokov, potom si spravím novú poistku- takto  ušetrím pár € mesačne. Keď máte napríklad 30 rokov a poistíte sa do 40ky teda na 10 rokov, Vaše mesačné poistné bude nižšie ako keby ste sa poistili až do dôchodkovú veku napr. 65 rokov. No usporené peniažky si doplatíte, keď si spravíte potom novú poistku. Len problém je v tom, že to už nemusíte byť pre nové zdravotné problémy poistiteľný vôbec, v tom lepšom prípade to bude možné za vyšší rizikový príplatok, nie len kvôli veku ale aj kvôli zdravotnému stavu. Alebo Vás nepoistia na niektoré riziká, resp. s výlukami. Stojí to rozumnému človeku pre ušetrených pár euro mesačne ? Ja si myslím, že nie. Preto sa poisťujte ideálne až do dôchodkového veku.

3. Omyl – stačí mi úrazové poistenie, znovu ušetrím nejaké peniaze. Úrazové poistenie nie je dostatočné ani pre deti nie to ešte pre dospelých so záväzkami a deťmi. Dávnejšie,  kým ponuka poistenia na Slovensku nebola na takej úrovni ako dnes, bola jediná možnosť pre tých, ktorí nechceli s poistením aj sporiť – úrazové poistenie. Dnes to už neplatí, máme tu produkty životného poistenie, kde nie je potrebné ani euro mesačne dať do sporenia aj keď produkt obsahuje slovo „investičné“ a najmä produkty rizikového životného poistenia. Kde dokonca v podstate neexistuje spodná hranica mesačného poistného takže sa dá poistiť aj za menej ako 10 € mesačne, čo je vhodné za tú sumu napríklad pre deti.  Inak ešte som nevysvetlil prečo vlastne nie úrazové: tak jednoducho preto, že tam nepoistite smrť inú ako úrazom a čo je horšie nepoistíte tam ani kritické choroby ani práceneschopnosť, čo sú jedny z najdôležitejších poistných rizík, konkrétne kritické choroby by mali byť určite súčasťou aj poistenia detí, nehovoriac o dospelých ľuďoch so záväzkami.

4. Omyl – zatajím skutočný zdravotný stav, ušetrím na poistnom – Znovu je to občas spôsobené klientom, občas možno aj zlou radou sprostredkovateľa. No pravda je taká, že ak si poisťovňa nezistí cez lekára Váš skutočný zdravotný stav už pri vstupe do poistenia tak verte tomu,  že najneskôr pri poistnej udalosti. A vtedy Vám môže odmietnuť plnenie, prípadne ho krátiť, v najhoršom prípade Vám úplne zruší poistku, na čo má v tomto prípade právo podľa Občianskeho zákonníka. Takže jednoznačná rada znie: vypíšte pravdivo zdravotný dotazník v zmluve a uvidíte, možno je to maličkosť a nebude to mať žiadny vplyv na zmluvu, možno budete platiť vyššie poistné pre vyššiu rizikovosť… No jedno je isté budete vedieť, že ak platíte za konkrétne riziko, tak ak skutočne dôjde ku poistnej udalosti, bude aj riadne vyplatené.

5. Omyl – ľudia nemajú poistené základné najdôležitejšie riziká, ak aj áno tak na nedostatočné sumy. Z rôznych dôvodov či už znovu za účelom „ušetriť“ alebo jednoducho nevedomosti mnohí ľudia nemajú poistené tie najdôležitejšie riziká v životnej poistke.  Je to :

  • Smrť (tú treba kombinovať smrť následkom úrazu, ktorá je veľmi lacná so smrťou zakejkoľvek príčiny, teda nie len spôsobenú úrazom). Poistite si ju na takú sumu, aby znej pozostalí vyžili najmenej 1 až 3 roky aberte do úvahy aj Vaše záväzky, teda hypotéku, úvery, lízing.
  • Trvalé následky úrazu – toto riziko by mal mať poistené každý, aj malé detí. Poistite si ho najmenej na trojnásobok ročného príjmu + progresiu.
  • Kritické choroby (infarkt, rakovina, skleróza, náročné operácie adesiatky ďalších ) je to drahšie poistenie, ale bez neho môže byť poistka pri nastaní takejto situácie na nič. Radšej si ho poistite na nižšiu sumu, aká by bola ideálna pri Vašom príjme ako vôbec. Ideálne na dvojročný príjem, no aspoň ten ročný, keďže to nie je najlacnejšie riziko.
  • Poistenie pracovnej neschopnosti – Sociálna poisťovňa Vám vyplatí len zhruba polovicu Vášho príjmu, no väčšina ľudí potrebuje celý príjem na vykrytie svojich výdavkov. Na to slúži komerčné pripoistenie PN, teda na vykrytie rozdielu medzi tým, čo dostanete zo Sociálnej poisťovne avýpadkom príjmu počas PN.
  • Denné odškodné počas liečby úrazu – Zo všetkých menovaných najmenej dôležité, keďže ho pomerne dobre nahrádza poistenie PN. Častokrát Vám aj „poradcovia“ voblekoch tváriaci sa veľmi profesionálne spravia zmluvu, kde máte poistené toto riziko no nemáte poistenú PN. Treba si však uvedomiť, že PN rieši výpadok príjmu aj zdôvodu choroby aj zdôvodu úrazu, zatiaľ čo toto len zdôvodu úrazu !

Všetky ďalšie poistenie sa niekedy označujú aj anglickým výrazom „nice to have“ teda je pekné ich mať poistené, no v prvom rade si poistíte hore vymenované základné najdôležitejšie riziká, ktoré označujeme aj výrazom „must to have“.  Medzi ďalšie riziká, ktoré si môžete poistiť, ak Vám to dovoľuje Váš limit na mesačné poistné patria : invalidita (v podstate už aspoň čiastočne vyriešená trvalými následkami úrazu a kritickými chorobami), pobyt v nemocnici (treba si uvedomiť, že dnes je už nemocničná liečba veľmi krátka…). Chirurgický zákrok  a mnoho ďalších rizík, ktoré sa dajú poistiť.

6. Omyl – žiadnu poistku nepotrebujem radšej tie peniaze ušetrím, či investujem. S týmto názorom som sa stretol dokonca aj v článku jedného uznávaného investičného poradcu. No neviem ako to slušne povedať, jednoducho je to blud. Verím, že väčšine ľudí ani netreba vysvetľovať dôvod. Ale fajn, vysvetlím, takže prečo je to hlúposť ? Lebo si zoberme príklad bežný Slovák zarába 600 € mesačne v čistom, ak nemá vážne zdravotné problémy ani vysoko rizikové povolanie vie sa kvalitne poistiť už za asi 25 € mesačne. V takom poistení bude mať poistenú smrť  zhruba na 7000 € , smrť úrazom na ďalších 10 000 €, kritické choroby na 7000 €, trvalé následky úrazom na 20 000 € (aj s progresívnym plnením, čiže táto suma môže ešte rásť podľa závažnosti úrazu s následkami) a bude mať vykrytú PN tak aby nedostal len cca 300 € zo Sociálnej poisťovne ale plných 600 €. Ja sa pýtam tých, ktorí stále nepochopili, za aký čas si tento človek našporí ušetrením 25 € mesačne tieto sumy ? Čo ak sa mu niečo stane skôr ako našporí čo i len 1200 € za 4 roky, ktoré mu však veľmi nepomôžu ? Poistenie funguje na princípe solidarity, čo znamená, že sa poistí napríklad 10 000 ľudí a 100  z nich dostane ročne nejaké väčšie  plnenie, ktoré by si nikdy nenašporili z ušetrených peňazí za neplatenie poistenia.  Poistenie je rovnako vhodné pre chudobných (tí ak majú mesačne 300 – 400 € tak sa poistia aj za 10 – 15 € mesačne, pre strednú vrstvu aj pre bohatých, pre ktorých je pár desiatok euro mesačne nič, takže radšej ich zaplatia, ako by mali prísť pre chorobu či úraz o časť svojho majetku.

7. Omyl – ľudia sa riadia podľa emócií. Bohužiaľ väčšina ľudí sa riadi na základne emócií a častokrát ani nemajú inú možnosť keďže finančná gramotnosť je na Slovensku pomerne nízka. Potom majú tendenciu veriť každému, kto príde v obleku, možno aj na drahom aute a pekne rozpráva, pretože väčšinou nevedia posúdiť či rozpráva dobre alebo hlúposti. No je výborne oblečený, vonku má drahé auto, určite je to profesionál.  Možno aj je. Ale z praxe viem, že viac je takýchto skôr šikovných veľmi dobre vyškolených a až premotivovaných  predajcov, obchodníkov a možno len zaúverovaných ambicióznych ľudí vo firmách typu MLM. Tým nechcem povedať, že vo firmách typu MLM sú len neodborníci a nepoctivci a v inych typoch všetko profesionáli, to určite nie, to by nebolo férové ani pravdive, určite sa aj v týchto spoločnostiach nachádzajú profesionáli, ktorých sa nechcem dotknúť.  Rovnako mylné je myslieť si, že vo Vašej banke Vám poradia super produkt, predsa tá pani za okienkom už niečo vie… Realita je taká, že banky väčšinou predávajú poistky, ktoré by si inak  asi ani nikto neuzavrel. A pani za okienkom je väčšinou určite väčší odborník do bankových produktov ako ja, ale do kvalitného nastavenia poistenia väčšinou analfabet a hlavne musí plniť plány !  Ďalej veríte pobočkám poisťovní, tie Vám však nikdy nepovedia, že vo vedľajšej poisťovni majú niečo, čo je konkrétne pre Vás výhodnejšie.

Tak ako ste na tom Vy ? Tiež ste sa popálili počas uzatvárania životnej poistky ? Našli ste si v svojej zmluve, chyby na základe omylov, ktoré som vymenoval ? Alebo patríte k tým šťastlivcom, ktorí majú uzavretý naozaj kvalitný a spoľahlivý produkt ? Ak áno, tak Vám gratulujem !  Ešte jedna rada na záver, ak chcete poistku zmeniť, nikdy nerušte starú skôr, ako Vám poisťovňa schváli platnosť novej !

 

www.ekonomickesluzby.eu

 

Ako vybrať a nastaviť poistenie hypotéky

04.12.2020

Podstatná väčšina ľudí je donútená financovať svoje bývanie formou hypotéky. Banka, ktorá vám požičia je chránená práve hodnotou vašej nehnuteľnosti. Ale čo vy? Neberte prvú ponuku poistenia, ktorú dostanete v banke už so žiadosťou o hypotéku. tzv. bankopoistenie je viazané priamo na úver s mnohými obmedzeniami a väčšinou aj podstatne drahšie, ako iné možnosti [...]

Oplatí sa šetriť na kratšej poistnej dobe životnej poistky?

17.10.2017

Klienti občas prídu s ponukou od konkurencie, ktorá na prvý pohľad vyzerá výhodnejšie, ako tá, ktorú dostali odo mňa. Jedným z takýchto prípadov je niekedy práve kratšia poistná doba. Pre poisťovňu je, samozrejme, menšie riziko zaviazať sa poistiť 30-ročného človeka na 10 rokov ako na 35 rokov, teda až do dôchodkového veku. Oplatí sa však takáto [...]

10 dôvodov, prečo vás vaša životná poistka nepodrží v ťažkých chvíľach

18.05.2017

V praxi sa občas stretávam s ľuďmi, ktorí nadávajú na poisťovne, lebo im (resp. ich rodine, známym) životná poistka nepomohla v zložitých životných situáciách, ktorých dôvodom bol vážnejší úraz či choroba. To následne, samozrejme, viedlo k výpadku príjmu aj dodatočným výdavkom súvisiacim s liečbou. Takíto ľudia už následne často na životné poistenie [...]

švajčiarsko, vlak, útok

Vo Švajčiarku sa vykoľajili dva vlaky na rôznych miestach

31.03.2023 20:52

Nehody sa stali neďaleko hlavného mesta Bern počas búrky.

Somálski piráti

Piráti uniesli pri západnom pobreží Afriky šiestich námorníkov

31.03.2023 19:57

Zvyšných desať členov posádky ropného tankera zachránila loď francúzskeho námorníctva.

káčer

Káčer v Poľsku: Musíme brániť východné krídlo NATO a vytrvať v pomoci Ukrajine

31.03.2023 19:18

Minister dodal, že nepriateľský režim Ruska sa dlhodobo snaží podkopať bezpečnosť svojimi hybridnými, kybernetickými či špionážnymi aktivitami.

medvedí brloh

K útoku medvedice na lesníka pri Prievidzi došlo v blízkosti brlohu. Mala mladé

31.03.2023 17:20

Medveď na muža zaútočil vo štvrtok v bukovom poraste v Ostrej doline. Lesníci tam boli vysádzať stromčeky.

cacko

Blog najmä o osobných financiách a finančnej gramotnosti. ekonomickesluzby.eu

Štatistiky blogu

Počet článkov: 16
Celková čítanosť: 322232x
Priemerná čítanosť článkov: 20140x

Autor blogu

Kategórie